Πείρος για κλείδωμα ατσάλινης πλάκας κατάλληλος για οπές διαμέτρου 20 χιλιοστών. Χρησιμοποιείται μαζί με σφήνα L = 100-200 mm.