Συζητάμε, αναλύουμε και προτείνουμε στον πελάτη τον κατάλληλο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα οικονομικά δεδομένα .

Συντάσσουμε οικονομικές προσφορές και μελέτες σκοπιμότητας, σχετικά με την πιθανή επένδυση. Αναλύουμε και παρουσιάζουμε στον πελάτη την εκτίμηση κόστους επένδυσης και την περίοδο επιστροφής κεφαλαίου.

Παρέχουμε εναλλακτικές προτάσεις για την διάταξη των μηχανημάτων στο χώρο και σχεδιάζουμε την ιδανική κάτοψη του χώρου με βάση την βέλτιστη ροή παραγωγής.