Παρέχουμε δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη επτά  ημέρες την εβδομάδα.

Γνωρίζοντας την ανάγκη για την άμεση αποκατάσταση ενδεχόμενων βλαβών , φροντίζουμε για την άμεση διαθεσιμότητα των τεχνικών μας.

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας, αναλαμβάνει, με την τεχνική υποστήριξη των συνεργαζόμενων εταιριών του εξωτερικού, την τοποθέτηση και αντικατάσταση αναλώσιμων και ανταλλακτικών των μηχανών σας.

Σε συνεννόηση με τους πελάτες προσφέρεται ετήσιο συμβόλαιο προγραμματισμένης συντήρησης από τους τεχνικούς μας.

Η εγκατάσταση νέων ή μεταχειρισμένων μηχανημάτων πραγματοποιείται από έμπειρο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας ή των συνεργαζόμενων εταιριών του εξωτερικού.

Αναλαμβάνουμε ειδικές εργασίες αναβάθμισης, τροποποίησης και ανακατασκευής μηχανημάτων.

Μελετάμε και σχεδιάζουμε μονάδες επεξεργασίας οικοδομικού χάλυβα και προκατασκευής σκυροδέματος, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των πελατών, καθώς και τα πιο σύγχρονα συστήματα παραγωγής.

Παρέχουμε υπηρεσίες αποξήλωσης και μετεγκατάστασης μηχανημάτων ή και ολόκληρων μονάδων.