Για δόνηση του σκυροδέματος με ακρίβεια, ακόμη και σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η δόνηση στο εσωτερικό του καλουπιού, η λύση είναι οι ανθεκτικές πνευματικές βελόνες μας.

Αξιόπιστες, δεν χρειάζονται συντήρηση, απόλυτα ασφαλείς.

Προτείνουμε τις πνευματικές δονητικές βελόνες υψηλής συχνότητας μας χωρίς ράουλα και χωρίς λίπανση, αποτελούμενες από ένα δονούμενο σώμα από χάλυβα ανθεκτικό στη φθορά, σωλήνα από καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή και το λάδι, σιγαστήρα με φίλτρο αέρα και σύνδεση 3/4 “.

Τροφοδοτούνται από πεπιεσμένο αέρα 6 bar.