Οι δονητές μεταβλητής συχνότητας σειράς VFP/VFC είναι κατάλληλοι για χρήση σε καλούπια ή σε δονητικά τραπέζια για να παράγουν βελτιστοποιημένο σκυρόδεμα μέσω δονήσεων υψηλής συχνότητας και ακριβής ρύθμισης της ταχύτητας.

Αυτό επιτρέπει τη βέλτιστη παραγωγικότητα της μονάδας και μια αξιοσημείωτη μείωση του θορύβου σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα.

Οι δονητές της σειράς VFP / VFC μπορούν να εφοδιαστούν με βάρη 'αυτο-μετατόπισης', για διαφορική δόνηση μεταξύ των πλήρωση του καλουπιού και της τελικής επιφάνειας του παραγόμενου στοιχείου.

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Με τυπική τροφοδοσία:

– 2 πόλοι – 42V – 0-100 Hz – 0-6000 r.p.m

– 4 πόλοι – 400V – 0-100 Hz – 0-6000 r.p.m.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Η σειρά δονητών VFP / VFC μπορεί να λειτουργήσει με οποιοδήποτε είδος μετατροπέα τύπου PWM με σταθερή ροπή.

Κατόπιν ειδικής αιτήσεως, η Bianchi Casseforme μπορεί να παρέχει αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις δόνησης.