• Γρήγορη εκκίνηση
  • Υψηλές συχνότητες
  • Δεν χρειάζεται συντήρηση
  • Μικρό μέγεθος
  • Ελάχιστη λίπανση

Έκδοση ΑΤΕΧ διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος