• Υψηλή φυγόκεντρη δύναμη
  • Υψηλές συχνότητες
  • Μηδενική αδράνεια
  • Συνεχώς ρυθμιζόμενο
  • Ελάχιστη λίπανση
  • Μικρό μέγεθος

Έκδοση ΑΤΕΧ διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος