Δοκοί για την κατασκευή γεωργικών κατασκευών τύπου ‘BOOMERANG’

Μήκος: 12 – 18 – 20 -24 μέτρα.