Ειδική έκδοση του Speedy σχεδιασμένη για τη διανομή σκυροδέματος από μεγάλο ύψος.

Μέγιστο ύψος χύτευσης: 3,20 m

Απόσταση χύτευσης: max. 6m με ζώνη περιστροφής μέχρι 90 °.