Σύγχρονος εξομαλυντής εναλλακτικής κίνησης για την επιφάνεια των πάνελ. Τρόλεϊ για τον μετασχηματιστή.