• Γραμμική ταλάντωση
  • Μεγάλο πλάτος δόνησης
  • Ελάχιστη κατανάλωση αέρα
  • Συνεχώς ρυθμιζόμενο
  • Ελάχιστη λίπανση
  • Μικρό μέγεθος