Αυτή είναι η μικρότερη μηχανή της σειράς. Έχει σχεδιαστεί ώστε να δουλεύει με στοιχεία τα οποία δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες σκυροδέματος.

Είναι εύκολα διαχειρίσιμη και οι μικρές της διαστάσεις επιτρέπουν την επίτευξη υψηλών ταχυτήτων μεταφοράς.