Αντλία κατάλληλη για 2 υποδοχές προέντασης, η οποία έχει ένα διπλό υδραυλικό κύκλωμα επιτρέποντας έτσι τη χρήση 2 διαφορετικών υποδοχών προέντασης, αλλά όχι ταυτόχρονα.