Είναι κατάλληλο για 2 υποδοχές, με πλήρη ηλεκτρική συσκευή ελέγχου, 4 προγραμματιζόμενα επίπεδα πίεσης και κρυφούς ελέγχους προγραμματισμού πίεσης.