Το σύστημα αυτασφάλισης προτείνεται για την πρόσδεση των πλευρικών τοιχωμάτων του καλουπιού με την κάθετη επιφάνεια.

Κωδ: 84.0000012: Αρθρωτή βάση

Κωδ: 84.0000013: Άρθρωση