Οι δονητές υψηλής συχνότητας απαιτούν την εγκατάσταση ενός συγκεκριμένου μετατροπέα για να μετατρέψει την τάση από 230 / 400V – 50Hz σε 42V – εξόδου 150Hz για δονητές HF 9.000 r.p.m. ή σε 42V – 200Hz για δονητές HF 6.000 r.p.m..

Ο εξοπλισμός είναι ολοκληρωμένος με ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου.