Προγραμματιζόμενη ισχύς προέντασης.

Ελέγχος από την υποδοχή προέντασης.

Το σύστημα λειτουργεί με πίεση λειτουργίας 350 bar για κάθε υποδοχή προέντασης.