Η συσκευή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας του νωπού σκυροδέματος σε αέρα. Κατασκευάζεται από ελαφρύ κράμα και παρέχεται ευθυγραμμισμένο. Πλήρες με ράβδο θλίψης και χειροκίνητη αντλία.