Τοποθετούνται είτε σε μια βάση είτε πάνω στο μηχάνημα δοκιμών. Λειτουργούν χωρίς καμία επαφή και επιτρέπουν τη μέτρηση της έντασης μέχρι τη θραύση του δοκιμίου. Ειδικό λογισμικό διαχειρίζεται το video extensometer και μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα των μετρήσεων στο λογισμικό ελέγχου του μηχανήματος δοκιμών. Χάρη σε μία ή δύο κάμερες υψηλής ανάλυσης δίνει πολύ καλά χαρακτηριστικά ακόμα και μικρές δοκιμές μετατόπισης.