Σχεδιασμένο για τη δόνηση κυβικών και κυλινδρικών καλουπιών  και εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξοπλισμένο με σύστημα δοκιμών χρονοπρογραμματισμού δόνησης