Για την απορρόφηση καπνού και μυρωδιάς κατά την διάρκεια τήξης του θειαφιού.

Με φως νέον 15 W.