Συσκευή τροχίσματος TWIN MATIC για κυλινδρικά δοκίμια. Διαθέτει 2 διαμαντένιους τροχούς για τρόχισμα και στις 2 πλευρές και σύστημα συνεχούς ψεκασμού στο διαμαντένιο τροχό.  Συμπεριλαμβάνει ανοξείδωτη δεξαμενή 100L τοποθετημένη σε ρόδες βαρέως τύπου και συσκευή αυτόματης σταθεροποίησης του δοκιμίου.