Ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός για την κοπή ενισχυμένου πλέγματος. Κοπή διπλής κατεύθυνσης χάρη στους 2 κινητήρες κοπής 3 kW, στον κινητήρα πίεσης 0,75 kW και στον κινητήρα τροφοδοσίας 0,55 kW. Είναι εξοπλισμένος με ενισχυμένο πλαίσιο, μονάδα συνεχούς κοπής και μια δοκό πίεσης πλέγματος.