Θήκη μεταφοράς για τον μετρητή μεταφοράς αέρα υδάτινων στηλών κατασκευασμένη από κόντρα-πλακέ. Παρέχει ασφάλιση του μετρητή σε ειδική εσοχή μέσα στην θήκη.