Τριπλή ομάδα καλουπιών διαστάσεων 10 x 10 cm με χερούλια και βάρος κατά προσέγγιση 19 kg.