Συσκευή για τη μέτρηση των θερμικών μεταφορών σε πλήρη κλίμακα, μέσω ενός κάθετου επιπέδου τοίχου.