Αυτόματη μονάδα ελέγχου η οποία αποθηκεύει 100 προϊόντα δοκιμών με τις ακόλουθες παραμέτρους: κλίμακα μέτρησης, ορισμό δείγματος, ορισμό δοκιμών, μέθοδο υπολογισμού stress και 5 παραμέτρους που καθορίζονται από το χρήστη. Οθόνη LCD με 4 γραμμές και 20 χαρακτήρες για την οπτικοποίηση της διαμόρφωσης. Βάρος: 180 kg