Σχεδιασμένο για κόσκινα διαμέτρου 200 – 250 – 315 mm. Κίνηση δονητή ημιτονοειδώς μεταβαλλόμενη.