ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ

Στοχεύει στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ συχνότητας και επικινδυνότητας του σεισμού από τους σπουδαστές. Η μελέτη σύνθετων δομών από τον πολιτικό μηχανικό είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των έργων. Αυτός ο πάγκος δοκιμής επιτρέπει να μελετηθούν διάφορες τεχνικές λύσεις σε δομές που αντιμετωπίζουν σεισμικές ρωγμές.