Είναι εξοπλισμένο με μια μεγάλη γκάμα εργαλείων για τη διεξαγωγή δοκιμών θλίψης, έντασης και κάμψης σε δοκίμια. Βασίζεται στην τεχνολογία RigiDrive η οποία το καθιστά εξαιρετικά ακριβές και σταθερό. Επιτρέπει τη μέτρηση έντασης σε μαλακά υλικά και κατασκευές, όπου η χρήση extensometer είναι πολύπλοκη.