Το μοντέλο SYNTHEZ είναι εύκολο και γρήγορο στη χρήση. Είναι ο πιο απλός τρόπος διεξαγωγής δοκιμών αντοχής, θλίψης και κάμψης όλων των υλικών. Παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα χειροκίνητα δυναμόμετρα μέσω του αυτόματου χειρισμού και βελτίωσης της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Μέγιστο φορτίο 3 έως 5 kN.