Σχεδιασμένο για δοκιμές σε δύσκαμπτα υλικά, δομές, σύνθετα υλικά και ειδικά κράματα. Η τεχνολογία RigiDrive σε συνδυασμό με ένα άκαμπτο πλαίσιο, καθώς και με ανθεκτικά και υψηλής τεχνολογίας τμήματα, παρέχει ένα αναβαθμισμένο μηχάνημα δοκιμών.