Ομάδα τριών καλουπιών από σκληρό ατσάλι – 280 HV. Βάρος: 11,5 kg.