Κυβικό καλούπι από ατσάλι. Βάρος: καλούπι 5x5x5 cm : 3.4 kg και καλούπι 7x7x7 cm: 3.6 kg