Ομάδα τριών καλουπιών από σκληρό ατσάλι – 280 HV. Βάρος: 9,6 kg.