Για δοκιμή τσιμέντου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Σακούλα 1350 gr.