Ο κύλινδρος στηρίζεται σε 2 λυγισμένα μεταλλικά φύλλα ώστε να παραμένει στη θέση του κατά την διάρκεια των δοκιμών. Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξ αρχής τοποθετημένος εντός του χώρου δοκιμών (η άνω πλάκα του μηχανήματος πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος του προς εξέταση κυλίνδρου).