Τοποθετείται στην άνω πλάκα θλίψης. Σε συνδυασμό με τα σημάδια που υπάρχουν στην άνω πλάκα, εξασφαλίζει το τέλειο κεντράρισμα του δοκιμίου.