Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κατάλληλη ηλεκτρονική ζυγαριά για τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους. Είναι κατασκευασμένο από ένα στιβαρό πλαίσιο χάλυβα για να υποστηρίξει την ηλεκτρονική ισορροπία. Το κινητό κάτω μέρος του πλαισίου  επιτρέπει τη ζύγιση του δείγματος στον αέρα και στο νερό. Διαστάσεις: 400x500x970 mm. Βάρος: 25,5 kg.