– Διάμετρος σιδήρου

  •  1 ÷ 6 ø 13 mm
  •  2 ÷ 6 ø 10 mm

– Σύστημα προώθησης με ηλεκτρικούς σερβοκινητήρες. Δυνατότητα παραγωγής καμπυλών προς τα πάνω μέχρι 90 °.

– Συσκευή για την παραγωγή ειδικών τεμαχίων «μπουκάλες/μαρκίζες».

– Τεχνική υποστήριξη