Καλούπι της 3R διαστάσεων 15 x 15 cm και 10 x 10 cm, υψηλής ακρίβειας με σειριακό αριθμό και πιστοποιητικό δοκιμών. Βάρος: 10 kg για το 10 x 10 cm και 17 kg για το 15 x 15 cm.