Ομάδα τριών καλουπιών από σκληρό ατσάλι. Δυνατότητα πλήρους αποσυναρμολόγησης.  Διαστάσεις: 4x4x16 cm  &  7x7x28 cm.