Το Shipping Bar διαχειρίζεται παραγγελίες και αποστολές. Αυτό το λογισμικό παρέχει έλεγχο των φορτωμένων υλικών στα φορτηγά σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζει ότι η φόρτωση ολοκληρώνεται και εκτυπώνει τα σωστά έγγραφα αποστολής.