Ολοκληρωμένη μονάδα κοπής, βελτιστοποίησης, αποθέματος και χειρισμού των ράβδων, κατάλληλο για μαζικές παραγωγές, με λεπίδα κοπής CGS 500 , τοποθετημένη σε κινητό πλαίσιο, με λεπίδα 500 mm. Δυνατότητα εκφόρτωσης από την δεξιά ή την αριστερή μεριά του μηχανήματος.

– Διατομές σιδήρου:

  • 3 Ø 55 mm (#18)
  • 5 Ø 45 mm (#14)
  • 14 Ø 32 mm (#10)
  • 17 Ø 25 mm (#8)
  • 27 Ø 16 mm (#5)
  • 42 Ø 10 mm (#3)

Στην έκδοση VMT SUPERFAST, οι διάδρομοι μεταφοράς και τα συστήματα εκφόρτωσης χωρίζονται σε δύο μέρη που λειτουργούν μεμονωμένα. Αυτό εξασφαλίζει πολύ πιο γρήγορο κύκλο εργασιών.