Ολοκληρωμένη μονάδα κοπής, βελτιστοποίησης αποθέματος και αποθήκευσης των ράβδων, κατάλληλο για μαζικές παραγωγές, με λεπίδα κοπής CGS 300 , τοποθετημένη σε κινητό πλαίσιο, με λεπίδα 300 mm. Δυνατότητα εκφόρτωσης από την δεξιά ή την αριστερή μεριά του μηχανήματος.

Διατομές σιδήρου:

  • 2 Ø 50 mm (#14)

  • 7 Ø 36 mm (#11)

  • 10 Ø 25 mm (#8)

  • 16 Ø 16 mm (#5)

  • 21 Ø 13 mm (#4)

  • 25 Ø 10 mm (#3)

Στην έκδοση VMT SUPERFAST, οι διάδρομοι μεταφοράς και τα συστήματα εκφόρτωσης χωρίζονται σε δύο μέρη που λειτουργούν μεμονωμένα. Αυτό εξασφαλίζει πολύ πιο γρήγορο κύκλο εργασιών.