Ολοκληρωμένη μονάδα κοπής, διαχείρισης και αποθήκευσης των ράβδων, κατάλληλη για μαζική παραγωγή, βασιζόμενη στο ψαλίδι CGS 300 πάνω σε κινητό πλαίσιο, με μαχαίρι 300mm , γραμμή μέτρησης και κοπής VMT για την κοπή των ράβδων στο επιθυμητό μέγεθος και την εκφόρτωσή τους είτε από την δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά.

Στην έκδοση VMT SUPERFAST, οι κύλινδροι μεταφοράς και τα συστήματα εκφόρτωσης χωρίζονται σε δύο μέρη που λειτουργούν μεμονωμένα, εξασφαλίζοντας ένα ταχύτερο κύκλο εργασίας.