Ολοκληρωμένη μονάδα κοπής και αποθήκευσης των ράβδων, με εγκατεστημένο μαχαίρι κοπής CHV 160, τοποθετημένο σε σταθερό πλαίσιο με λεπίδα 160 mm. Δυνατότητα εκφόρτωσης από την μία πλευρά του μηχανήματος.

Διατομές σιδήρου:

  • 1 Ø 50 mm (#14)
  • 2 Ø 45 mm (#14)
  • 3 Ø 32 mm (#10)
  • 5 Ø 25 mm (#8)
  • 8 Ø 16 mm (#5)
  • 12 Ø 10 mm (#3)