Ολοκληρωμένη μονάδα κοπής και αποθήκευσης των ράβδων, με εγκατεστημένο μαχαίρι κοπής CHV 160, τοποθετημένο σε σταθερό πλαίσιο με λεπίδα 160 mm. Δυνατότητα εκφόρτωσης από την μία πλευρά του μηχανήματος.

– Διατομές σιδήρου:

  • 1 Ø 50 mm (#14)
  • 2 Ø 45 mm (#14)
  • 3 Ø 32 mm (#10)
  • 5 Ø 25 mm (#8)
  • 8 Ø 16 mm (#5)
  • 12 Ø 10 mm (#3)