Το λογισμικό, που σχεδιάστηκε από τους μηχανικούς της Schnell Home, κάνει πολύ πιο εύκολη την παραγωγή και την εγκατάσταση των προκατασκευασμένων πάνελ.