Ο δονητής χρησιμοποιείται για ομοιόμορφη δόνηση των κυλίνδρων μέτρησης ισοδύναμου άμμου. Παρέχει δόνηση σε συγκεκριμένο ρυθμό και συγκεκριμένη διαδρομή. Με κάλυμμα ασφαλείας και ενσωματωμένο διακόπτη.