Συσχετισμός πυκνότητας και απορρόφησης αδρανών άριστης ποιότητας. Αποτελείται από κωνικό καλούπι, χοάνη και δονητή.