Σχεδιάστηκε για να μειωθεί ο όγκος και τα υλικά αύξησης όγκου σε αντιπροσωπευτικά δείγματα δοκιμής.